Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis prekės bus grąžinamos ar/ir keičiamos, įsigyjamų prekių garantinės sąlygos.

Prekės garantija taikoma prekėms ir paslaugoms, kurias įsigijote kilim.lt el.parduotuvėje. Prekių garantijos taikomos tik prekėms kurios buvo eksploatuojamos pagal paskirtį.

I. Bendrosios nuostatos

1. Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės (toliau taisyklės) nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis prekės bus grąžinamos ar/ir keičiamos, įsigyjamų prekių garantinės sąlygos.

2. Šių taisyklių privalo laikytis Pirkėjas perkantis prekes kilim.lt internetinėje parduotuvėje, taisyklės galioja ir fiziniams, ir juridiniams asmenims. Taisyklės taip pat yra privalomos ir Pardavėjui bei jo darbuotojams.

3. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, LR civilinio kodekso nuostatomis bei gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis.

II. Prekių grąžinimas

4. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.228-10ir 6.228-11 nustatyta tvarka.

5. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeisti įsigytas kokybiškas prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių įsigijimo dienos , kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Prekės, kurios yra negrąžinamos nurodytos 14.1. - 14.8 punktuose.

6. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinama Pirkėjo sąskaita. Prekė turi būti nenaudota, nepažeista, turi būti orignalioje pakuotėje.

7. Už grąžinamo daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

8. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.228-10 ir 6.228-11 nustatyta tvarka.

10. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti adresu Jonavos g.254, Kaunas. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis jei tokios tuo metu galimos. Kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

11. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

12. Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą) pinigai negrąžinami.

III. Prekių grąžinimas įsigijus kokybiškas prekes

14. Pirkėjui įsigijus kokybišką prekę (-es) jos gali būti grąžinamos ar/ir keičiamos 5 punkte numatytais terminais ir atvejais, atsižvelgiant į šiame punkte numatytas išimtis. Nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąrašas (šis sąrašas nėra baigtinis):

14.1. prekės, kurios naudotos ne pagal paskirtį

14.2. jei prekės transportavimo metu buvo pažeistos (sąlyga galioja jei prekes pasiima pats pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo)

14.3. jei prekės buvo panaudotos pagal paskirtį, bet pirkėjas jas pažeidė.

IV. Prekių grąžinimas įsigijus nekokybiškas prekes

15. Pirkėjas gavęs netinkamos kokybės prekes kreipiasi į Pardavėją su prašymu įvertinti esamus prekių defektus ir priimti sprendimą dėl prekių keitimo, grąžinimo ir kt.

16. Pardavėjas sprendimą dėl prekių kokybės turi priimti per 20 darbo dienų, šis terminas gali būti pratęstas iki bus gautas atsakymas iš prekių gamintojo, tiekėjo dėl prekių kokybės.

17. Kiekvienu atveju individualiai Pardavėjas atlieka tyrimą ir pateikia sprendimą Pirkėjui dėl nekokybiškos prekės, keitimo, grąžinimo ir kt.

18. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinama Pirkėjo sąskaita.

19. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota (originalioje pakuotėje), Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

20. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

21. Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą) pinigai negrąžinami.

22. Pirkėjui nusprendus grąžinti prekes, Pirkėjas privalo pildyti „Prekių grąžinimo formą“ esančią jo paskyroje ir pateiktiprašmą el. paštu [email protected]. Pardavėjas sprendimą dėl prekės grąžinimo ar/ir keitimo priima per 7 darbo dienas ir pateiktu el. paštu informuoja Pirkėją.

V. Prekių garantija

24. Kilim.lt e-parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos atitinka visus tai prekių grupei taikomus keliamus reikalavimus bei kokybės standartus. Prekių garantijos apima prekės vertę. Prekės garantija neapima transportavimo ar kitų papildomų kaštų.

25. Kilim.lt parduodamoms prekėms taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prekių garantinis terminas, šis garantinis terminas gali skirtis.

26. Prekėms garantija teikiama tik prekei nustatytą garantinį laikotarpį dėl gamintojo broko ar akivaizdžių prekės trūkumų/defektų.

27. Išimtys ir atvejai, kuriais netaikoma įsigytai prekei (-ėms) gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija:

27.1. kai prekės naudojamos ne pagal jų paskirtį

27.2. kai prekių laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir/ar pardavėjo nustatytų sąlygų

27.3. kai prekė (-ės) pažeidžiamos mechaniškai (naminių gyvūnų padaryta žala prekėms, dūžis, naudotos cheminės priemonės, sugadinta naudojant netinkamus įrenginius priežiūrai, įbrėžimas ir pan.,)

27.4. jei prekės kilimai, kilimėliai ir pan.) naudoti ne pagal paskirtį (pav. buitinės paskirties kilimas naudojamas visuomeninės paskirties patalpose ir pan.).

27.5. kai prekės yra sugadinamos tyčia ir/ar dėl didelio neatsargumo (pav. kava supiltas kilimas ir pan.)

27.6. jei prekė (pvz. kilimas.) buvo netinkamai valomos, naudojami šarminiai ir kt. tokio pobūdžio prekėms netinkami valikliai ir dėl to buvo sugadinta prekė

27.7. prekių defektams atsiradusiems dėl gaisro, avarijos, įskaitant ėdrių chemikalų poveikį, sprogimo, taršos, užliejimo, užšalimo, žaibo, nerūpestingumo, vandalizmo arba kilimėlių nebuvo prie įėjimų ar pažeidimų vežant, sandėliuojant.

27.9. prekėms ir gaminiams, kurie buvo prižiūrimi ir naudojami ne pagal gamintojo rekomendacijas ir/ar nurodytas instrukcijas

27.10. prekių pažeidimams dėl dėmių, nudegimų, įpjovimų, griovelių, trinties, atsitiktinių įspaudimų, spalvos netekimui dėl kilimų apačios

27.11. prekių pažeidimams dėl smailių aukštakulnių ir neapsaugotų stalų, kėdžių ar kitų baldų kojelių įspaudams

27.12. prekėms dėl spalvos išblukimo ar pasikeitimo

28. Kiekvienas kilimas reikalauja atitinkamos priežiūros ypač Viskoziniai, sintetiniai, ilgo plauko ar kai kurie vilnoniai kilimai. Geriausia tokių kilimų priežiūrą patikėti valytojams. Ne visi gamintojų kilimai turi priežiūros instrukcijas, tad reikėtų pasidomėti apie tokių kilimų priežiūros ypatumus. Netinkamai prižiūrėtas ir sugadintas kilimas nėra garantijos išlyga.

VI. Garantinių įsipareigojimų teikimo tvarka

28. Pirkėjas garantiniu laikotarpiu pastebėjęs prekių trūkumus, laisva forma raštu informuoja Pardavėją apie esamus prekės defektus ir jam priimtinus sprendimo būdus, prie pranešimo prideda defektų fotonuotraukas.

29. Pardavėjas gavęs Pirkėjo rašytinę pretenziją, Pirkėjui pateikia atsakymą per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl gamintojo atliekamo prekės kokybės tyrimo, bet neilgiau nei 1 mėnuo.

30. Pardavėjas Pirkėjui pateikia sprendimą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo raštu, kuriame nurodo kokiais būdais ir kokiomis aplinkybėmis tenkinama/netenkinama Pirkėjo pretenzija, kokiais terminais bus įvykdomi garantiniai įsipareigojimai.

VII. Baigiamosios nuostatos

31. Šios taisyklės nustato prekių grąžinimo tvarką ir garantinių įsipareigojimų vykdymo tvarką kilim.lt.

32. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos bendrovės administracijos sprendimu, aktualią versiją paskelbiant www.kilim.lt

33. Šios taisyklės įsigalioja, jas paskelbus www.kilim.lt

34. Dėl prekių kokybės, garantijų taikymo ir grąžinimų kreiptis [email protected]

35. Nuoroda į Elektroninę ginčų sprendimo platformą ec.europa.eu/odr/

Viršuje
Krepšelis
Uždaryti
Atgal
Paskyra
Uždaryti
Meniu
Uždaryti